BIP PAN Olsztyn

Budowa „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia” - 1/Centrum/2020/RB

Znak sprawy: 1/Centrum/2020/RB
Data ogłoszenia: 25.06.2020

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [RTF]

Szczegół postępowania [PDF]
Klucz publiczny do szyfrowania ofert [asc]

Załącznik nr 2 – JEDZ (Jednolity europejski dokument zamówienia) [RAR]
WYPEŁNIJ JEDZ

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 3 – Warunki kontraktu [PDF]

Dokumenty składane na wezwanie:

Załącznik nr 5 – Wykaz robot [PDF]
Załącznik nr 5 – Wykaz robót [RTF]

Załącznik nr 6 – Wykaz osób [PDF]
Załącznik nr 6 – Wykaz osób [RTF]

Załącznik nr 7 – Dokumentacja techniczna [RAR]

--

Odwołanie SIWZ

Informacja o odwołaniu i wezwanie wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego 06.07.2020 [PDF]

Załączniki:

Odwołanie z dnia 06.07.2020 wniesione przez Budimex S.A 06.07.2020 [PDF]
Odwołanie z dnia 06.07.2020 wniesione przez Hochtief Polska 06.07.2020 [PDF]

--

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja (21.07.2020) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (21.07.2020) [PDF]

--

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (23.07.2020) [PDF]

--

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (31.07.2020) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (31.07.2020) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja 2 (31.07.2020) [PDF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - modyfikacja (31.07.2020) [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - modyfikacja (31.07.2020) [RTF]

Załącznik nr 3 – Warunki kontraktu - modyfikacja (31.07.2020) [PDF]

Szczegół postępowania 2 (31.07.2020) [PDF]

Program funkcjonalno - użytkowy (31.07.2020) [PDF]

--


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (05.08.2020) [PDF]

--

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Informacja z otwarcia ofert (19.08.2020) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (10.11.2020) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-06-25 12:33:46
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-06-25 14:49:40
Odsłon: 7856
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Roboty budowlane Budowa „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia” - 1/Centrum/2020/RB