BIP PAN Olsztyn

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości położonych w Wejsunach, oznaczonych jako działka o numerze ewidencyjnym 46/14 wraz ze sprzedażą udziału w prawie użytkowania wieczystego do drogi wewnętrznej oznaczonej nr ewid. 46/7
Historia zmian

dataakcjaużytkownikpodgląd
2023-04-12 10:10:07WprowadzenieAdministratorpodgląd wersji
2023-04-12 13:59:46UaktualnienieAdministratorpodgląd wersji
2023-05-30 09:58:14UaktualnienieAdministratorpodgląd wersji
You are here  : Home