BIP PAN Olsztyn

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości położonych w Wejsunach, oznaczonych jako działka o numerze ewidencyjnym 46/15 wraz ze sprzedażą udziału w prawie użytkowania wieczystego do drogi wewnętrznej oznaczonej nr ewid. 46/7
Wersja z: 2023-05-30 09:57:29. Zapisał: Administrator

W oparciu o art. 76 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (t.j. Dz. u. z 2020 r., poz. 1796 z późn. zm.)

Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

niezabudowanej nieruchomości położonej w Wejsunach z obrębu 0013 Wejsuny, gmina Ruciane –Nida, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 46/15 o pow. 0,1126 ha wraz ze sprzedażą udziału w 1/7 w prawie użytkowania wieczystego do drogi wewnętrznej oznaczonej nr ewidencyjnym 46/7 o pow.0,1117 ha.

Ogłoszenie [PDF]

Załączniki:

Informator przetargowy [PDF]

Formularz zgłoszenia [PDF]

Regulamin [PDF]

---

Informacja o wyniku przetargu (30.05.2023) [PDF]


You are here  : Home