BIP PAN Olsztyn

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości położonych w Wejsunach, oznaczonych jako działka o numerze ewidencyjnym 46/8 wraz ze sprzedażą udziału w prawie użytkowania wieczystego do drogi wew. oznaczonej nr ewidencyjnym 46/7
Historia zmian

dataakcjaużytkownikpodgląd
2023-10-11 10:36:09WprowadzenieAdministratorpodgląd wersji
2023-10-11 12:59:40UaktualnienieAdministratorpodgląd wersji
2023-11-22 12:48:36UaktualnienieAdministratorpodgląd wersji
2023-11-22 12:49:23UaktualnienieAdministratorpodgląd wersji
You are here  : Home