BIP PAN Olsztyn

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości położonych w Wejsunach, oznaczonych jako działka o numerze ewidencyjnym 46/15 wraz ze sprzedażą udziału w prawie użytkowania wieczystego do drogi wewnętrznej oznaczonej nr ewid. 46/7
Historia zmian

dataakcjaużytkownikpodgląd
2023-04-12 14:04:06WprowadzenieAdministratorpodgląd wersji
2023-05-30 09:57:29UaktualnienieAdministratorpodgląd wersji
You are here  : Home